Arama Yap

Konsept İnovasyon Ağı

Intereuropean Concept Innovation Network“Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu Hibe Programı” 

TR2015/DG/01/A6-02/081


Yarışma

2020/1 - Yenilikçi Girişimcilik Yarışması

Başlangıç tarihi : 04 Mart 2020 Çarşamba

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, Trabzon’un “yenilikçi ve teknolojik sürdürülebilir yatırımlar ile katma değerli ürün ve hizmet üreten bölgenin ve Türkiye’nin uluslararası rekabetine katkı sağlayan bir merkez olması” vizyonu ile hareket..


AMAÇ

Konsept İnovasyon Ağı projesi ile Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası ve projenin ortaklarının inovasyon yönetimi, IPR ve ticarileşme alanında verdikleri hizmetlerin geliştirilmesi,  eğitim, danışmanlık hizmetleri, bilgi ve iyi uygulama örneklerinin paylaşımı yoluyla yenilikçi girişimcilik ruhu ve kültürünün gelişimini desteklemek amaçlanmaktadır.
HEDEF

Projenin  hedefi başvuru sahibi Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası ve projenin ortakları Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odası ve Kaunas Ticaret, Sanayi ve Esnaf Odası’nın inovasyon yönetimi, fikri mülkiyet hakları (IPR), tasarım ve ticarileşme alanında verdikleri hizmetlerin geliştirilmesi; eğitim, danışmanlık hizmetleri, bilgi ve iyi uygulama örneklerinin paylaşımı yoluyla yenilikçi girişimcilik ruhu ve kültürünün gelişimini desteklemektedir.


Hedef Gruplar :
  • Araştırma ve geliştirme, yenilik ve teknoloji transferi üzerine odaklanan kurum/kuruluşların temsilcilerin/çalışanları,
  • Üye şirketleri
  • Yenilik, teknoloji ve yenilikçi girişimcilik ile ilgilenen bireyler
  • GirişimcilerYenilik

Yenilikçilik katma değer oluşturmak amacıyla yeni ürün/hizmet, pazarlama, süreç ve iş modeli fikirlerinin uygulanmaya koyulmasıdır.

İşletme içi uygulamalarda, işyeri organizasyonunda veya dış ilişkilerde yeni veya önemli derecede iyileştirilmiş bir ürün (mal veya hizmet) veya süreç, yeni bir pazarlama yöntemi ya da organizasyonel yönetimin gerçekleştirilmesidir.


Girişimcilik

Girişimcilik; birey ve toplum için değer yaratan, ekonomik fırsatlara cevap veren veya ekonomik fırsatlar yaratan bireyler tarafından ortaya konan, getirdiği yeniliklerle ekonomik sistemde değişikliklere neden olan bir süreçtir.

Girişimcilik, etrafımıza farklı bir bakış açısıyla bakma ve bakarken görüp tespit ettiğimiz fırsatları değerlendirme sürecidir. Girişimci, risk alarak, yenilik veya geliştirme yapan kişidir.


Proje

Belirli bir yerde, belirli süre içinde, belirli bir bütçe ile net olarak tanımlanan hedef(ler)in gerçekleştirilmesine yönelik olarak planlanan faaliyetler bütünüdür.
Bir projenin temel unsuru projenin çıkış sebebi olan ve ortaya çıkarmayı umduğu faydayı ifade eden hedef(ler)idir. Hedefin içeriği yürütülen projenin niteliğine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Proje hedef(ler)i projenin kapsamını oluşturan temel yapı olup, projeye öncülük eden kuruluşun yapısına bağlı olarak değişiklik gösterse de bir projenin olmazsa olmazıdır.


Hibe

Belirli bir projeyi gerçekleştirmek için yapılan bir faaliyetin desteklenmesi amacıyla yararlanıcılara yapılan karşılıksız ve doğrudan ödemedir. Hibe destekleri, kredi olarak da nitelendirilemez. Ancak verilen hibe miktarının geri ödemesiz olması, karşılıksız olduğu anlamına gelmez. Hibe başvurusu, hibenin kullanılacağı proje faaliyetlerine dair bir taahhüt niteliği taşır.


Fikri Mülkiyet Hakları

Kişilerin bilgi ve emek ile oluşturduğu ürünler üzerindeki sağlanan hukuki haklara fikri haklar denir. Telif hakları veya fikri haklar, bir eser üzerinde sahip olunabilecek maddi ve manevi hakların tamamını ve komşu haklarını ifade eder.

Fikri mülkiyet, bir kişiye veya kuruluşa ait olan bir fikir ürünüdür; söz konusu kişi ya da kuruluş, sonradan bunu serbestçe paylaşmayı veya kullanımını belirli biçimlerde kontrol etmeyi tercih edebilir.