Arama Yap


Faaliyetler

Çalışma Ziyaretleri

Bu faaliyet, üyeleri için yeni hizmetler geliştirmeyi, Türk Odalarının kapasitelerinin arttırılmasına katkı sağlamayı ve AB ve Türkiye’den odalar arasında iyi  uygulama örneklerinin paylaşımı yoluyla network oluşturmayı hedeflemektedir. Proje ortaklarımız olan Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odası ve Litvanya’dan Kaunas Ticaret, Sanayi ve Esnaf Odası ile kurulacak ağ ile inovasyon yönetimi, fikri mülkiyet hakları, tasarım ve ticarileşme alanında verilen hizmetler geliştiririlecek; Türkiye, Bulgaristan ve Litvanya arasında düzenlenecek calışma turları ile iyi uygulama örnekleri ve bilgi paylaşımı ile yenilikçi girişimcilik kültürü ve ruhu desteklenecektir. Eğitim turlarına  Yenilikçi Girişimcilik Yarışması Kazananlar katılacaktır. Her bir başvuranın ülkesi / bölgesi / kentinde düzenlenen yenilikçi girişimcilik yarışmasında yer alan girişimciler, değerlendirme Komitesi tarafından seçilecek ve eğitim turlarına katılmaya davet edilecektir. Geçerli adayların belirlenmesi ve başvuranların/ortakların temsilcisinin çalışma turlarına katılan koordinatörleri olarak başvuranların sorumluluğu altında olacaktır.

Eğitim Faaliyetleri

Eğitim programı 4 ana başlıktan oluşmaktadır. Eğitimler alanında uzman kişiler tarafından her başvuru sahibinin ülkesinde / bölgesinde / şehrinde en az %50’si kadın olmak üzere 80, toplamda 240 girişimciye verilecektir.

  • Fikri Mülkiyet Haklarına Giriş
  • Tasarım
  • Girişimcilik
  • Proje Döngüsü Yönetimi 

Yenilikçi Girişimcilik Yarışması

Girişimcilik kültürü ve ruhunun gelişimini destekleyen bu yarışma ile girişimciler yenilikçi fikirlerini duyurmak için bir fırsat kazanacaktır. Yarışmanın duyurusu, proje iştirakçilerinin ve TTSO’nun web sayfasında aynı zaman da İnovasyon Destek Portalı’nda duyurulacaktır.

Teknoloji ve Yenilikçilik Konferansı

Her kesimden insanın dikkatini çekmek, farkındalıklarını artırmak amacıyla Trabzon’da teknoloji ve inovasyon odaklı bir konferans düzenlenecektir.
Faaliyetler

Çalışma Ziyaretleri

Bu faaliyet, üyeleri için yeni hizmetler geliştirmeyi, Türk Odalarının kapasitelerinin arttırılmasına katkı sağlamayı ve AB ve Türkiye’den odalar arasında iyi  uygulama örneklerinin paylaşımı yoluyla network oluşturmayı hedeflemektedir. Proje ortaklarımız olan Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odası ve Litvanya’dan Kaunas Ticaret, Sanayi ve Esnaf Odası ile kurulacak ağ ile inovasyon yönetimi, fikri mülkiyet hakları, tasarım ve ticarileşme alanında verilen hizmetler geliştiririlecek; Türkiye, Bulgaristan ve Litvanya arasında düzenlenecek calışma turları ile iyi uygulama örnekleri ve bilgi paylaşımı ile yenilikçi girişimcilik kültürü ve ruhu desteklenecektir. Eğitim turlarına  Yenilikçi Girişimcilik Yarışması Kazananlar katılacaktır. Her bir başvuranın ülkesi / bölgesi / kentinde düzenlenen yenilikçi girişimcilik yarışmasında yer alan girişimciler, değerlendirme Komitesi tarafından seçilecek ve eğitim turlarına katılmaya davet edilecektir. Geçerli adayların belirlenmesi ve başvuranların/ortakların temsilcisinin çalışma turlarına katılan koordinatörleri olarak başvuranların sorumluluğu altında olacaktır.

Eğitim Faaliyetleri

Eğitim programı 4 ana başlıktan oluşmaktadır. Eğitimler alanında uzman kişiler tarafından her başvuru sahibinin ülkesinde / bölgesinde / şehrinde en az %50’si kadın olmak üzere 80, toplamda 240 girişimciye verilecektir.

  • Fikri Mülkiyet Haklarına Giriş
  • Tasarım
  • Girişimcilik
  • Proje Döngüsü Yönetimi 

Yenilikçi Girişimcilik Yarışması

Girişimcilik kültürü ve ruhunun gelişimini destekleyen bu yarışma ile girişimciler yenilikçi fikirlerini duyurmak için bir fırsat kazanacaktır. Yarışmanın duyurusu, proje iştirakçilerinin ve TTSO’nun web sayfasında aynı zaman da İnovasyon Destek Portalı’nda duyurulacaktır.

Teknoloji ve Yenilikçilik Konferansı

Her kesimden insanın dikkatini çekmek, farkındalıklarını artırmak amacıyla Trabzon’da teknoloji ve inovasyon odaklı bir konferans düzenlenecektir.