Arama Yap


Online Çalışma Turu

Türkiye – AB İş Dünyası Diyalogu (TEBD) çerçevesince başvuru sahibi Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası ve eş başvuru sahipleri Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odası ve Kaunas Ticaret, Sanayi ve Esnaf Odası ortaklığında yürütülen Konsept İnovasyon Ağı Projesi ile başvuru sahiplerinin yenilik yönetimi, fikri mülkiyet hakları, tasarım ve ticarileşme alanında verdikleri hizmetlerin iyileştirilmesi ve çeşitlendirilmesi;  eğitim, danışmanlık hizmetleri, bilgi ve iyi uygulama örneklerinin paylaşımı yoluyla yenilikçi girişimcilik ruhu ve kültürünün gelişiminin teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.

 

Konsept İnovasyon Ağı Projesi çerçevesince belirlenmiş amaç, öncelik ve hedefler doğrultusunda yenilikçi girişimcilik ruhu ve kültürünün gelişiminin teşvik edilmesi maksadıyla sırasıyla Türkiye, Bulgaristan ve Litvanya’da Yenilikçi Girişimcilik Yarışmaları çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiş; bağımsız değerlendiriciler tarafından yürütülen iki aşamalı değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayan yarışmacılar belirlenmiştir.

 

Türkiye, Bulgaristan ve Litvanya’da süreci başarıyla tamamlayarak dereceye giren yarışmacıların yenilikçi fikirlerini başvuru sahibi ve eş başvuru sahiplerinin üye ve temsilcilerinden; Türkiye, Litvanya ve Bulgaristan’da yerleşik ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinden; EUROCHAMBRES ve TEBD çerçevesince proje yürüten diğer Oda temsilcilerinden oluşan platforma çevrimiçi olarak sunmalarına olanak sağlayacak çalışma turu gerçekleştirilecektir.

Not: Etkinlik süresince simultane çeviri hizmeti verilecektir.

Etkinlik Günü: 8 Ekim 2020
Etkinlik Saati: 14:00 - 16:40

Başvuru için tıklayınız.

Online Çalışma Turu

Türkiye – AB İş Dünyası Diyalogu (TEBD) çerçevesince başvuru sahibi Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası ve eş başvuru sahipleri Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odası ve Kaunas Ticaret, Sanayi ve Esnaf Odası ortaklığında yürütülen Konsept İnovasyon Ağı Projesi ile başvuru sahiplerinin yenilik yönetimi, fikri mülkiyet hakları, tasarım ve ticarileşme alanında verdikleri hizmetlerin iyileştirilmesi ve çeşitlendirilmesi;  eğitim, danışmanlık hizmetleri, bilgi ve iyi uygulama örneklerinin paylaşımı yoluyla yenilikçi girişimcilik ruhu ve kültürünün gelişiminin teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.

 

Konsept İnovasyon Ağı Projesi çerçevesince belirlenmiş amaç, öncelik ve hedefler doğrultusunda yenilikçi girişimcilik ruhu ve kültürünün gelişiminin teşvik edilmesi maksadıyla sırasıyla Türkiye, Bulgaristan ve Litvanya’da Yenilikçi Girişimcilik Yarışmaları çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiş; bağımsız değerlendiriciler tarafından yürütülen iki aşamalı değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayan yarışmacılar belirlenmiştir.

 

Türkiye, Bulgaristan ve Litvanya’da süreci başarıyla tamamlayarak dereceye giren yarışmacıların yenilikçi fikirlerini başvuru sahibi ve eş başvuru sahiplerinin üye ve temsilcilerinden; Türkiye, Litvanya ve Bulgaristan’da yerleşik ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinden; EUROCHAMBRES ve TEBD çerçevesince proje yürüten diğer Oda temsilcilerinden oluşan platforma çevrimiçi olarak sunmalarına olanak sağlayacak çalışma turu gerçekleştirilecektir.

Not: Etkinlik süresince simultane çeviri hizmeti verilecektir.

Etkinlik Günü: 8 Ekim 2020
Etkinlik Saati: 14:00 - 16:40

Başvuru için tıklayınız.


Concept Innovation Network Concept Innovation Network