Arama Yap2020/1 - Yenilikçi Girişimcilik Yarışması


Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, Trabzon’un “yenilikçi ve teknolojik sürdürülebilir yatırımlar ile katma değerli ürün ve hizmet üreten bölgenin ve Türkiye’nin uluslararası rekabetine katkı sağlayan bir merkez olması” vizyonu ile hareket etmektedir.
 
Bu vizyondan hareketle Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası;
 • AR-GE ve İnovasyon odaklı,
 • katma değer yaratan,
 • ileri teknoloji içeren ürün/hizmet üretmeye ve geliştirmeye yönelik
 • bölgeden yapılanihracatın artırılmasına katkı sağlayacak
projeler geliştirip uygulamakta ve bu yönde yapılan çalışmalara destek/katkı sağlamaktadır.
 
Ekonomik büyüme ve kalkınmanın önemli yapı taşlarından biri de girişimcilik faaliyetleridir. Bununla birlikte rekabetçiliğin ve rekabet avantajı sağlayabilmek için en önemli araçlardan hiç şüphesiz yenilikçilik çalışmalarıdır. Nitekim Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası bölgedeki girişimcilik faaliyetlerinin desteklenmesi amacı ile;
 • 2011 yılında Milano Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası ile Genç Girişimcilik Merkezi kurmuş ve bölgede girişimciliğin yaygınlaştırılması ve sürdürülebilmesi adına gerçekleştirilen faaliyetlere destek sağlanmıştır.
 • 2019 yılında Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odası ve Kaunas Ticaret, Sanayi ve Esnaf Odası ile Konsept İnovasyon Ağı projesini hayata geçirmiştir. Proje ile kurumsal bilgi ve tecrübelerini kullanarak yenilikçi girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi amaçlamaktadır.Yenilikçi Girişimcilik Yarışması ile yenilikçi girişimcilik kültürünün ve ruhunun gelişimini teşvik etmek amaçlanmakta olup yarışma sayesinde girişimciler yenilikçi fikirlerini proje ile daha geniş kitlelere duyurma fırsatı sağlayacaktır. Yenilikçi Girişimcilik Yarışması proje ortakları olan Litvanya ve Bulgaristan’da da gerçekleştirilecek olup böylece deneyimlerin, iyi uygulamaların paylaşılması ve ticarileşme imkanlarının bu ülkelerde de araştırılması sağlanacaktır.

Bu doğrultuda;

 • AR-GE ve İnovasyon odaklı,
 • katma değer yaratan,
 • ileri teknoloji içeren ürün/hizmet üretmeye ve geliştirmeye yönelik
 • bölgeden yapılanihracatın artırılmasına katkı sağlayacak

yenilikçi proje fikirleriniz ile yarışmaya başvurularınızı bekliyoruz.


Ödüller;

 1. Yarışma sonucunda ilk 3’e giren projelerden 1’er temsilci Litvanya’ya düzenlenecek çalışma turuna katılım sağlayacaktır.
 2. Yarışma sonucunda ilk 3’e giren projeye iş planı hazırlama danışmanlığı verilecektir.

 Çağrı Başlangıç Tarihi : 04 Mart 2020 Çarşamba
Çağrı Bitiş Tarihi : 10 Ağustos 2020 Pazartesi